Welkom bij de parochie Maria, Moeder van de Kerk.

De parochie Maria, Moeder van de Kerk is in 2010 ontstaan door een samenvoeging van 14 kleine geloofsgemeenschappen. Onze parochie wil een gemeenschap zijn waar mensen elkaar in lief en leed nabij zijn, verbonden en gedragen door het geloof in Gods liefde, die mens geworden is in Jezus Christus. In zijn Naam en zijn Geest willen we dat geloof samen vieren, doorgeven en beleven. Zo proberen we gestalte te geven aan Gods Rijk van vrede en gerechtigheid dat in Hem begonnen is.

 

Nieuws

Informatieavond H. Vormsel

Betreft: Uitnodiging Informatieavond Heilig Vormsel 2023-2024

Beste jongeren in groep 8 van de basisschool, ouders en verzorgenden,
Via deze brief nodigen wij je uit om het sacrament van het vormsel uit handen van onze bisschop, Mgr. Gerard de Korte, te ontvangen en samen deel te nemen aan de voorbereiding op deze feestelijke vormseldag.
Het is de dag voor de bevestiging van je doopsel.

Heb je interesse en twijfel je nog kom dan naar de informatieavond op donderdag 7 december om 20.00 – 21.15 uur in het parochiecentrum, Lepelstraat 13a, Sint Anthonis.

Op deze informatieavond is er gelegenheid om vragen te stellen over de voorbereiding, het project en de vormselviering. Beste jongere,  kom met je ouders mee en doe mee komend jaar.
Ik heb er zin in en kijk uit naar jullie deelname.

Mocht je als ouder(s) met kind niet in de gelegenheid zijn om 7 december aanwezig te zijn, maar wil je wel het vormsel ontvangen en deelnemen aan de voorbereiding vraag dan het inschrijfformulier aan bij het secretariaat: secretariaat@mmvdk.nl.
Als je al in het voorgezet onderwijs zit of je wil met meerdere kinderen uit een gezin deelnemen bel ons gerust op.
Telefoon: 0485-471246 (op werkdagen van 9.00 – 12.30 uur behalve op donderdag).

Namens de werkgroep vormsel
Pastoor Jos Hermans

Activiteiten

Adventsactie 2023

AANKOMSTTIJD - ADVENT!

In de Advent
staan we elk jaar stil bij een goed doel. Vorig jaar was het goede doel de Hospice “de Cocon” en dit jaar is het doel de PCI – parochiële caritas instelling.
In het weekend van 9 en 10 december is de collecte bestemd voor de PCI. Daarnaast staan er achter in de kerk standaard collectebussen voor dit goede doel tijdens de advent.

Wat is Caritas?
Het vanuit christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de Kerk
om dienstbaar te zijn aan de samenleving, door aandacht te wijden aan de concrete
noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te
dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid heet caritas (cf. canon 222 CIC1).

Adventsmaaltijden (iedereen is van harte welkom)
Laat ons even weten als u komt in verband met de voorbereiding van de maaltijd.

  • Op vrijdag 8 december om 17.30 uur in de grote zaal van het parochiecentrum, Lepelstraat 13a te St. Anthonis
  • en op zondag 10 december om 12.30 uur in gemeenschapshuis Joffershof, Laurentiusstraat 2 te Vierlingsbeek

organiseren wij een bijeenkomst met een bescheiden Adventsmaaltijd als voorbereiding op Kerstmis met aandacht voor het goede doel: de parochiële caritas instelling – PCI.

U kunt zich opgeven via het parochie secretariaat, tele.nr. 0485-471246 of email: secretariaat@mmvdk.nl uiterlijk maandag 4 december aanstaande.
Voor deelname aan de adventsmaaltijd in Vierlingsbeek op 10 december kunt u zich ook opgeven bij mevrouw Marietje Hubers, Kreupelstraat 9 in Vierlingbeek. Tele.nr. 0478-631222.

Eigen vrijwillige bijdrage voor de maaltijd is vijf euro.

Hoe u kunt bijdragen aan de PCI hoort u tijdens de Adventsmaaltijd.

 

Lees meer
Privacyverklaring | Website door Trendo