Welkom bij de parochie Maria, Moeder van de Kerk.

De parochie Maria, Moeder van de Kerk is in 2010 ontstaan door een samenvoeging van 14 kleine geloofsgemeenschappen. Onze parochie wil een gemeenschap zijn waar mensen elkaar in lief en leed nabij zijn, verbonden en gedragen door het geloof in Gods liefde, die mens geworden is in Jezus Christus. In zijn Naam en zijn Geest willen we dat geloof samen vieren, doorgeven en beleven. Zo proberen we gestalte te geven aan Gods Rijk van vrede en gerechtigheid dat in Hem begonnen is.

Nieuws

Nieuwe vice-voorzitter parochiebestuur
Goed nieuw: Frans van Waes, iemand met de nodige betrokkenheid, kennis en kunde is bereid gevonden om vice-voorzitter te worden van ons parochiebestuur.
Frans is geboren in 1961 te Schoondijke, in het landelijke Zeeuws-Vlaanderen. Zoon van een fruitteler/akkerbouwer, is hij na het behalen van het VWO (ß) gestart met landschaps- en tuinarchitectuur. Daarna overgestapt naar Nederlandse Landbouw en in 1985 afgestudeerd in Den Bosch. Na lange tijd werkzaam te zijn geweest voor Bayer in de chemische industrie en vervolgens in de retail (business-to-business), is hij 2007 een eigen bedrijf gestart in de voedselveiligheid. Vanaf 2015 is hij vooral actief in het onroerend goed. Hij is in 1992 getrouwd, zijn twee kinderen studeren aan de Radboud universiteit in Nijmegen en samen wonen ze vanaf 2016 in Stevensbeek.
Over zijn motivatie zegt hij:
“Inmiddels heb ik de tijd, de vrijheid en de mogelijheid om naast mijn dagelijkse activiteiten ook ruimte te maken voor andere bezigheden. De wereld verandert, mensen veranderen en de Katholieke kerk en onze parochianen veranderen ook. Onze parochie Maria, Moeder van de Kerk, staat voor de moeilijke opgave om in die veranderende wereld een toekomstbestendige invulling te vinden, trouw te blijven aan de uitgangspunten en toch nabij de mensen blijven. Daar wil ik, als vice-voorzitter van het bestuur, graag mijn steentje aan bijdragen.“
MAATREGELEN KERKBEZOEK NA 1 JUNI
Beste parochianen,

Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen hebben de bisschoppen in samenspraak met de overheid bepaald dat er per 1 juni aanstaande een verruiming plaats vindt van de huidige maatregelen ten aanzien van publieke liturgische vieringen.
Deze versoepeling is echter gebonden aan een aantal beperkingen; deze zijn vervat in een drietal protocollen. Wat gaat dit voor u in de praktijk betekenen?

Lees meer

Activiteiten

Privacyverklaring | Website door Trendo